Pers

21 november 2023

Start verkoop monumentale Kaasmarktschool

Vandaag start de verkoop van de Kaasmarktschool. Dit is het voormalige schoolgebouw uit 1909 van de Protestants Christelijke Schoolvereniging in Leiden aan de Kaasmarkt. Dit prachtige gebouw is sinds 1985 een verzamelgebouw voor kunstenaars. En sinds 2014 een gemeentelijk monument.

De gemeente Leiden heeft de afgelopen periode in een formele samenwerking met de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt gewerkt aan de voorbereiding voor deze verkoop. Uniek aan dit project is dat de projectvisie van de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt onderdeel uitmaakt van de verkoop. Dat is zo afgesproken in de gemeenteraad.

Cultureel maatschappelijk programma Het gaat bij deze verkoop daarom niet alleen om de verkoop van monumentaal vastgoed maar ook om een cultureel maatschappelijk programma dat in het gebouw moet worden ondergebracht, verwoord in de visie van de stichting. Met deze bijzondere verkoop selecteert de gemeente het beste plan voor de locatie en doet de gemeente een beroep op de kennis, kunde en voornamelijk de creativiteit van de markt.

Wethouder Yvonne van Delft (Vastgoed en Cultuur): “Ik ben erg blij dat de verkoop gestart is. De Kaasmarktschool verdient een koper die zich inzet om de visie van de Stichting uit te werken in een plan en dit ook te realiseren. Het geeft een grote kwaliteitsimpuls aan het centrum van Leiden en is een mooie kans om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de Kaasmarkt zelf”.

Voorzitter Jaap Metzlar (stichting Stadsatelieraandekaasmarkt.nl): “Wij zijn erg benieuwd wie deze kans pakt om dit gebouw van nieuwe impulsen te voorzien! Stadsatelier aan de Kaasmarkt beoogt in de voormalige Kaasmarktschool een uniek maatschappelijk-creatief concept te realiseren. Een vernieuwende dynamische en toegankelijke plek die bereikbaar blijft voor cultuurmakers en -meemakers, (in principe alle Leidenaren en bezoekers), in het hart van de stad”.

TenderNed De verkoopprocedure loopt via TenderNed en is hier te vinden. Geïnteresseerden kunnen zich daar melden en stukken opvragen. Verwachte bekendmaking van de selectie van de winnende inschrijving zal in maart 2024 zijn.

Stacks Image 33
Stacks Image 37

Foto: De Kaasmarktzijde van de school nu en impressie projectvisie

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779

11 maart 2021

Stadsatelier aan de Kaasmarkt presenteert BIDBOOK Kaasmarktschool.

De stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt heeft afgelopen week een BIDBOOK aangeboden aan Vastgoed Leiden, de verkopende partij van de Kaasmarktschool.

In het BIDBOOK beschrijven wij uitgebreid de transformatie die wij met de Kaasmarktschool voor ogen hebben. Het BIDBOOK vormt een pleidooi om de cultuur in Leiden een nieuwe impuls te geven door dit fantastische gebouw aan de Kaasmarkt te blijven gebruiken voor cultureel maatschappelijke doeleinden.

De stichting heeft met veel enthousiasme 6 maanden aan het plan gewerkt en heeft, volgens een met de gemeente gesloten intentieverklaring, een verlenging van 3 maanden verkregen om de plannen verder uit te werken om tot een redelijke koopovereenkomst te komen.

Het BIDBOOK brengt het culturele landschap van Leiden in kaart en benadert vanuit die analyse de legitimiteit van het plan. Het juiste initiatief, op het juiste moment en op de juiste plek in de stad. Maar ook roept het iedereen die cultuur in onze stad een warm hart toedraagt op, een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, om dit project te ondersteunen en tot een enorm succes te maken.

Zie onze website www.stadsatelieraandekaasmarkt.nl waar het BIDBOOK integraal is te lezen en uw steun kan worden genoteerd. En zie ook het grote billboard aan de Kaasmarktzijde van de school, met daarop een mogelijk toekomstbeeld, getekend door Barthel Brussee.

De komende maanden hopen wij, met de verspreiding van dit BIDBOOK een breed draagvlak te creëren, één van de belangrijkste pijlers onder het hele project. Daarbij gaat het niet alleen om ‘de politiek’ of de vele ‘creatieve geesten’ die Leiden rijk is, maar eigenlijk de gehele bevolking van onze prachtige stad. Het moet de aanzet vormen voor een bruisend cultureel centrum dat dé verbindende factor kan worden voor Leiden en misschien wel daarbuiten.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het gebouw te behouden in al zijn ruwe schoonheid en achterstallig onderhoud weg te werken maar het tegelijkertijd veel transparanter, toegankelijker en duurzamer te maken. Het Stadsatelier zal een belangrijke en inspirerende bijdrage kunnen leveren aan de sfeer van de aangrenzende Kaasmarkt. Ook dit plein ondergaat, op niet al te lange termijn een transformatie en kan, aan de Oude Rijn, samen met Haven, Meelfabriek en Singelpark een belangrijke impuls geven aan dit gedeelte van de stad.

Het BIDBOOK geeft informatie over drie aspecten van de planvorming. Dat zijn, de inhoud, de investering en de exploitatie. Alle drie zijn in onderlinge samenhang van even groot belang voor de slagingskans van het initiatief en zijn ook als zodanig in de steigers gezet.

De particuliere stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt wil lezers van het BIDBOOK enthousiast maken voor het initiatief. Laten wij dit unieke gebouw op deze unieke plek vullen met cultuur waardoor in de nabije toekomst vele mooie momenten gedeeld kunnen worden.

Stacks Image 29

Foto: Billboard aan de Kaasmarktzijde van de school

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over hoe Stadsatelier aan de Kaasmarkt omgaat met persoonsgegevens leest u hier.