Pers

4 juni 2024

Gemeente Leiden gunt verkoop Kaasmarktschool aan Streetlife

Het Leidse bedrijf Streetlife BV heeft een winnend projectplan ingediend en bod gedaan voor het ontwikkelen van de monumentale Kaasmarktschool tot een gerenoveerde en uitgebreide broedplaats voor kunst en cultuur met woon- en werkateliers. De Kaasmarktschool is het voormalige schoolgebouw uit 1909 van de Protestants Christelijke Schoolvereniging in Leiden aan de Kaasmarkt. Dit prachtige gebouw is sinds 1985 een verzamelgebouw voor kunstenaars. En sinds 2014 een gemeentelijk monument.

De gemeente Leiden heeft de afgelopen periode in samenwerking met de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt gewerkt aan de voorbereiding voor deze verkoop. Uniek aan dit project is dat de projectvisie van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt onderdeel uitmaakt van de verkoop. Dat is zo afgesproken in de gemeenteraad. Begin dit jaar hebben zes partijen plannen ingediend en een bod gedaan op de Kaasmarktschool. Na een uitgebreide verkoop-procedure, waar zowel de gemeente als de Stichting Stadsatelier in de beoordelingscommissie zitting hadden, is de keuze gevallen op het Leidse bedrijf. Wethouder Yvonne van Delft (Cultuur en Vastgoed): “Ik ben blij dat er een mooi plan ligt voor de monumentale Kaasmarktschool waar Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt nauw bij betrokken is. Met dit plan van Streetlife wordt een prachtig stuk industrieel erfgoed duurzaam gerenoveerd zodat dit weer een bruisende plek kan worden. Een broedplaats voor kunst en makers.”

Renovatie en uitbreiding

De inschrijving van het winnend projectplan sluit op een goede manier aan op de visie van de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt. Het plan bevat een goede invulling van de binnentuin (het oude schoolplein), een groen dakterras en gewenste visuele opening van de gevel aan de Kaasmarkt. Verder heeft Streetlife het voorstel gedaan om naast renovatie ook het pand uit te breiden. Aan de kant van de Koppenhinksteeg en aan de Kaasmarkt-zijde. Hiervoor refereert Streetlife naar uitbreidingsplannen uit 1938 (destijds twee extra klaslokalen) die nooit uitgevoerd zijn. Voor deze uitbreidingsplannen moet een vergunning aangevraagd worden.

Duurzaam

Streetlife heeft veel aandacht besteed aan het verduurzamen van het pand waarbij oog is voor de architectonische en monumentale waarde van het pand. Daarnaast is aangegeven dat met circulaire meubelen de woonwerk-ateliers ingericht worden.

Programma

De Stichting Stadsatelier wordt actief betrokken en is onderdeel van het verdere planvormingsproces over de verdere ontwikkeling van het pand. Streetlife gaat samenwerken met de Stichting Stadsatelier. Wanneer de renovatie en uitbreiding is afgerond zal een programma directeur/ locatiemanager aangesteld worden voor met name de grote en kleine zaal van het Stadsatelier, om zo gezamenlijk de exploitatie en het programma verdere invulling te geven.

Streetlife

Streetlife bestaat uit ongeveer zestig vormgevers, ingenieurs en architecten, die tal van producten voor de openbare ruimte ontwerpen. Milieuvriendelijke en duurzame inrichtingselementen uit de Streetlife Collectie worden in tal van steden toegepast, zoals Londen en Parijs (Olympische Spelen), New York (The Highline) en natuurlijk Leiden (Stationsplein en Singelpark). Streetlife zal de allereerste huurder zijn van een aantal werkateliers (www.streetlife.com).

Streetlife is een bekende partij in Leiden en heeft haar hoofdkantoor in het Wolpakhuis (Herengracht 36). Tijdens de ontwikkeling van het monumentale pakhuis uit 1929 is gestreefd naar het behouden en herstellen van haar monumentale waarde en passende oplossingen te vinden om het toekomstige woonwerkprogramma te huisvesten. Streetlife heeft samen met een investeringsgroep het bod gedaan.

Planning

Streetlife is van plan nog dit jaar te starten met de vergunningsprocedure en eind oktober de asbestsanering uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het betrekken van de buurt en andere belanghebbenden. De geplande opening van de gerenoveerde school is begin 2027.

Stacks Image 33
Stacks Image 37

Foto: De Kaasmarktzijde van de school nu en impressie projectvisie

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779

21 november 2023

Start verkoop monumentale Kaasmarktschool

Vandaag start de verkoop van de Kaasmarktschool. Dit is het voormalige schoolgebouw uit 1909 van de Protestants Christelijke Schoolvereniging in Leiden aan de Kaasmarkt. Dit prachtige gebouw is sinds 1985 een verzamelgebouw voor kunstenaars. En sinds 2014 een gemeentelijk monument.

De gemeente Leiden heeft de afgelopen periode in een formele samenwerking met de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt gewerkt aan de voorbereiding voor deze verkoop. Uniek aan dit project is dat de projectvisie van de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt onderdeel uitmaakt van de verkoop. Dat is zo afgesproken in de gemeenteraad.

Cultureel maatschappelijk programma Het gaat bij deze verkoop daarom niet alleen om de verkoop van monumentaal vastgoed maar ook om een cultureel maatschappelijk programma dat in het gebouw moet worden ondergebracht, verwoord in de visie van de stichting. Met deze bijzondere verkoop selecteert de gemeente het beste plan voor de locatie en doet de gemeente een beroep op de kennis, kunde en voornamelijk de creativiteit van de markt.

Wethouder Yvonne van Delft (Vastgoed en Cultuur): “Ik ben erg blij dat de verkoop gestart is. De Kaasmarktschool verdient een koper die zich inzet om de visie van de Stichting uit te werken in een plan en dit ook te realiseren. Het geeft een grote kwaliteitsimpuls aan het centrum van Leiden en is een mooie kans om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de Kaasmarkt zelf”.

Voorzitter Jaap Metzlar (stichting Stadsatelieraandekaasmarkt.nl): “Wij zijn erg benieuwd wie deze kans pakt om dit gebouw van nieuwe impulsen te voorzien! Stadsatelier aan de Kaasmarkt beoogt in de voormalige Kaasmarktschool een uniek maatschappelijk-creatief concept te realiseren. Een vernieuwende dynamische en toegankelijke plek die bereikbaar blijft voor cultuurmakers en -meemakers, (in principe alle Leidenaren en bezoekers), in het hart van de stad”.

TenderNed De verkoopprocedure loopt via TenderNed en is hier te vinden. Geïnteresseerden kunnen zich daar melden en stukken opvragen. Verwachte bekendmaking van de selectie van de winnende inschrijving zal in maart 2024 zijn.

11 maart 2021

Stadsatelier aan de Kaasmarkt presenteert BIDBOOK Kaasmarktschool.

De stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt heeft afgelopen week een BIDBOOK aangeboden aan Vastgoed Leiden, de verkopende partij van de Kaasmarktschool.

In het BIDBOOK beschrijven wij uitgebreid de transformatie die wij met de Kaasmarktschool voor ogen hebben. Het BIDBOOK vormt een pleidooi om de cultuur in Leiden een nieuwe impuls te geven door dit fantastische gebouw aan de Kaasmarkt te blijven gebruiken voor cultureel maatschappelijke doeleinden.

De stichting heeft met veel enthousiasme 6 maanden aan het plan gewerkt en heeft, volgens een met de gemeente gesloten intentieverklaring, een verlenging van 3 maanden verkregen om de plannen verder uit te werken om tot een redelijke koopovereenkomst te komen.

Het BIDBOOK brengt het culturele landschap van Leiden in kaart en benadert vanuit die analyse de legitimiteit van het plan. Het juiste initiatief, op het juiste moment en op de juiste plek in de stad. Maar ook roept het iedereen die cultuur in onze stad een warm hart toedraagt op, een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, om dit project te ondersteunen en tot een enorm succes te maken.

Zie onze website www.stadsatelieraandekaasmarkt.nl waar het BIDBOOK integraal is te lezen en uw steun kan worden genoteerd. En zie ook het grote billboard aan de Kaasmarktzijde van de school, met daarop een mogelijk toekomstbeeld, getekend door Barthel Brussee.

De komende maanden hopen wij, met de verspreiding van dit BIDBOOK een breed draagvlak te creëren, één van de belangrijkste pijlers onder het hele project. Daarbij gaat het niet alleen om ‘de politiek’ of de vele ‘creatieve geesten’ die Leiden rijk is, maar eigenlijk de gehele bevolking van onze prachtige stad. Het moet de aanzet vormen voor een bruisend cultureel centrum dat dé verbindende factor kan worden voor Leiden en misschien wel daarbuiten.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het gebouw te behouden in al zijn ruwe schoonheid en achterstallig onderhoud weg te werken maar het tegelijkertijd veel transparanter, toegankelijker en duurzamer te maken. Het Stadsatelier zal een belangrijke en inspirerende bijdrage kunnen leveren aan de sfeer van de aangrenzende Kaasmarkt. Ook dit plein ondergaat, op niet al te lange termijn een transformatie en kan, aan de Oude Rijn, samen met Haven, Meelfabriek en Singelpark een belangrijke impuls geven aan dit gedeelte van de stad.

Het BIDBOOK geeft informatie over drie aspecten van de planvorming. Dat zijn, de inhoud, de investering en de exploitatie. Alle drie zijn in onderlinge samenhang van even groot belang voor de slagingskans van het initiatief en zijn ook als zodanig in de steigers gezet.

De particuliere stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt wil lezers van het BIDBOOK enthousiast maken voor het initiatief. Laten wij dit unieke gebouw op deze unieke plek vullen met cultuur waardoor in de nabije toekomst vele mooie momenten gedeeld kunnen worden.

Stacks Image 29

Foto: Billboard aan de Kaasmarktzijde van de school

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over hoe Stadsatelier aan de Kaasmarkt omgaat met persoonsgegevens leest u hier.