Privacyverklaring

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt verstrekt. Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam 
    
* Uw e-mailadres     
* Uw IP-adres 

2. WAAROM Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

3. HOE LANG Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt GEGEVENS BEWAART

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. DELEN MET ANDEREN

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@stadsatelieraandekaasmarkt.nl. Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. BEVEILIGEN

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt op via contact@stadsatelieraandekaasmarkt.nl. stadsatelieraandekaasmarkt.nl is een website van Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt.

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt is als volgt te bereiken:

* Postadres: Morgenstertuin 8  2317MZ Leiden
* Vestigingsadres: Statutaire zetel is gemeente Leiden
   
* Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76612147
* E-mailadres voorzitter: jmetzlar@gmail.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over hoe Stadsatelier aan de Kaasmarkt omgaat met persoonsgegevens leest u hier.